Plantgruppen Sverige AB levererar plantor och tillhandahåller
rådgivningstjänster i Stockholm-Mälardalsområdet.

 

E-post:

 
Telefon:
0708-29 43 34